FAST-TRADING

BTC chờ cơ hội đảo chiều tại 57xxx

Giá lên
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trong phiên lần trước, sau khi BTC có phiên giảm điểm về quanh vùng 55xxx - 56xxx hoàn thành mô hình 5 sóng ngắn hạn thì đã có đợt retest về lại đỉnh ngắn hạn 60xxx. Hiện tại, BTC vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng xu hướng tăng sẽ quay trở lại.

Tuy nhiên, điểm tích cực nếu đánh nhãn sóng của đợt giảm ngày hôm qua sẽ thấy BTC cũng đã đi được 5 con sóng con, cho thấy xu hướng đảo chiều có khả năng xảy ra trong đêm nay.

Nếu như giá phá vỡ được vùng 57690 thì sẽ xác nhận quay trở lại đỉnh 60xxx một lần nữa trong tuần này.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.