FAST-TRADING

BTC tiếp tục tích luỹ mẫu tam giác tại Neckline quan trọng

Giá xuống
Trong phiên hôm qua, đồng BTC đã có đợt giảm về sát vùng 58xxx, tại vùng 58638 này đang là khu vực neckline lớn tại khung D1, nếu xét kỹ thì nếu như vùng này bị phá vỡ trong đêm nay sẽ là tín hiệu xác nhận điều chỉnh của đồng BTC trong thời gian tới.

Về ngắn hạn, chúng ta sẽ thấy giá đang có mẫu hiệu chỉnh tam giác quanh khu vực này và đã có tín hiệu breakout trong ngắn hạn. Nhiều khả năng trong đêm nay, giá sẽ có đợt test quanh khu vực mũi tam giác (D) và tiếp tục giảm phá thủng vùng neckline tại khung ngày.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.