UnknownUnicorn23499361

Giao dịch BTC với sóng Elliott khung 30 phút (30/8)

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin ( BTCUSD ) đã điều chỉnh về vùng Fibo Retrace 61.8-78.6% theo plan giao dịch theo sóng Elliott ở post trước.
Xem tại đây

Sóng (c) có xác suất cao gồm 5 sóng như hình.

Nhấn xem plan khung 4h

Idea chỉ dành cho mục tiêu học hỏi và phân tích xu hướng.
Không phải lời khuyên giao dịch.
NOT A FINANCIAL ADVICE !!

Ý kiến của bạn như thế nào?
Hãy comment ở dưới nhé !
Bình luận: Update: 5 sóng nhỏ của (c)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.