FAST-TRADING

BTC còn 1 đợt giảm ngắn hạn trong đêm nay

Giá xuống
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bài viết trước, BTC kì vọng hồi phục sau khi tạo mô hình 2 đáy tại vùng 46xxx nhưng do lực bán quá lớn đã kéo đồng BTC vẫn đi ngang và tiếp tục có dấu hiệu giảm trong ngắn hạn và chưa có dấu hiệu cho thấy sự hồi phục nào trong hôm nay.

Tuy nhiên, nếu đánh nhãn sóng ngắn hạn ta sẽ thấy BTCUSD đang di chuyển trên con sóng số 4 với mẫu giả định đang là mẫu tam giác. Dự kiến trong đêm nay, BTCUSD sẽ có thêm 1 đợt giảm đê hoàn thành con sóng ngắn hạn số 5 quanh vùng 45xxx - 46xxx.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.