anhnd1

BTCUSD - Bán trên H4

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
H4 tạo đỉnh
HA đổi màu - Đường cắt xuống rất mạnh => Phe short bắt đầu vào cuộc
Bán với mục tiêu test lại ~ 4k8
Stoploss trên đỉnh 5488
R/R ~ 1/1.5
Giao dịch đang hoạt động:
Kèo đang đi rất tốt
Có thể trailing lệnh hoặc rời stoploss về entry để tránh rủi ro
Giao dịch đang hoạt động:
Tiếp tục Hold short
Bình luận:
BTC không giảm tới vùng TP mà bay up tới 5k6
Kèo tạm hòa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.