anhnd1

BTCUSD - Bán trên H4

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
H4 tạo đỉnh
HA đổi màu - Đường cắt xuống rất mạnh => Phe short bắt đầu vào cuộc
Bán với mục tiêu test lại ~ 4k8
Stoploss trên đỉnh 5488
R/R ~ 1/1.5
Giao dịch đang hoạt động: Kèo đang đi rất tốt
Có thể trailing lệnh hoặc rời stoploss về entry để tránh rủi ro
Giao dịch đang hoạt động: Tiếp tục Hold short
Bình luận: BTC không giảm tới vùng TP mà bay up tới 5k6
Kèo tạm hòa