minhthangvt3008

LONG VÀ SHORT VỚI BTC tiếp tục khung 4H

Đào tạo
minhthangvt3008 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mình mô tả kĩ trong biểu đồ rồi nhé !

Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.