LinhNami

$8119 có thể trở thành mức support tiếp theo của giá Bitcoin

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mô hình tam giác cân với volume giảm, giá phá vỡ trendline trên nhưng throwback lại => trend giảm có thể tiếp tục
Bitcoin bước vào đợt sóng Elliott xuống cuối => Giá Bitcoin rơi xuống mức hỗ trợ tiếp theo là $8119 và có thể hover và tick-up quanh ngưỡng này và có khả năng tụt xuống mức $7919.