LinhNami

$8119 có thể trở thành mức support tiếp theo của giá Bitcoin

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mô hình tam giác cân với volume giảm, giá phá vỡ trendline trên nhưng throwback lại => trend giảm có thể tiếp tục
Bitcoin bước vào đợt sóng Elliott xuống cuối => Giá Bitcoin rơi xuống mức hỗ trợ tiếp theo là $8119 và có thể hover và tick-up quanh ngưỡng này và có khả năng tụt xuống mức $7919.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.