blackbean_am

Một kịch bản cho BTC

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Một dụ đoán theo mô hình 5 sóng