David_Dodan

Một kịch bản cho BTC

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Một dụ đoán theo mô hình 5 sóng