NEWWORLDGROUP

tổng quan thị trường bitcoin

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
xu hướng đã có tín hiệu thay đổi từ 1-2 ngày trước
giá đã đóng cửa 51x
giá bitcoin sẽ tính tiến đến 54-56x target 1
58-60x target 2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.