NEWWORLDGROUP

tổng quan thị trường bitcoin

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
xu hướng đã có tín hiệu thay đổi từ 1-2 ngày trước
giá đã đóng cửa 51x
giá bitcoin sẽ tính tiến đến 54-56x target 1
58-60x target 2

Bình luận