kinikeo

Bài 5 về BTC: Cập nhật ngày 07/11/2022 trên khung H4

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Xin chào mọi người, hôm nay Ki lại cập nhật một chút về BTC nhé.
Vẫn có 2 plan như Ki đã cập nhật ở những bài trước nhưng hiện tại BTC đang thiên về xu hướng tăng, nghĩa là theo plan chạy sóng Y trong sóng điều chỉnh kết hợp.

Ở khung H4, trong bài 3 Ki có dự kiến nó chạy một tam giác rào chắn, tuy nhiên lúc đó nó chưa có nhiều dữ liệu nên bài cập nhật tam giác Ki mới vẽ dự kiến, hôm nay Ki cập nhật lại tam giác này như hình vẽ (ABCDE màu vàng)

Với một sóng đẩy thông thường, nếu đỉnh 3 đạt fibo 1.236 thì thường sóng 4 sẽ chạy một dạng tam giác mở rộng để đạt fibo 1.618 hoặc 1.786. Và hiện tại BTC đã chạy lên 21k4, đạt fibo 1.618. Do đó có cơ sở để chạy tiếp sóng đẩy.

Hiện tại BTC đã điều chỉnh về test lại trendline (màu xanh dương) và đồng thời cũng là chạy sóng E.
Có 2 hướng cần lưu ý ở đây:
- Trường hợp BTC break 20k thì có khả năng chạy sóng giảm theo plan 2 (nghĩa là sell và chờ sell);
- Trường hợp BTC break 21k480 thì theo plan chạy sóng Y (nghĩa là buy và chờ buy).

Trên đây là cập nhật BTC hôm nay của mình, chỉ là phân tích cá nhân, không phải chắc chắn thị trường sẽ đi theo phân tích của mình nên mọi người có thể tham khảo để quyết định với giao dịch của mình.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này.
BTCUSD
https://vn.tradingview.com/chart/beIhlYTO/?symbol=BITSTAMP%3ABTCUSD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.