LinhNami

$9119 sẽ là mức cản tiếp theo cho Bitcoin

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin sẽ giảm còn $9119 trong 1-2 ngày tới và bật lên mức $9572
Mô hình Vai đầu vai (Head&Shouder complex) đang được thiết lập
Canh ở mức $9572, nếu giá bật mạnh lên thì mức resistance mới là $9834
Nếu giá giảm mạnh thì mức support mới là $8890
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Giá Bitcoin đã chạm mức $9572 và bắt đầu xu hướng sideways. Xu hướng giá Bitcoin đang phân kì với MACD (divergence) => xu hướng bear giảm momentum. Giá sẽ bật lên mức $9334 và $9474.
Mô hình Ascending Broadening Wedges đang được confirm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.