dinhchien

BTCUSD - Giảm dài hạn theo Dow Theory 5/12/2021

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
* Demo rủi ro 3% tài khoản.
- Hoa hồng 0.06 theo sàn Binance.
- Xu hướng tăng: Higher High + Higher Low
- Xu hướng giảm: Lower Low + Lower High
Vào lệnh khi quy luật xu hướng xuất hiện, di chuyển dừng lỗ theo.
* Thống kê thăng toàn bộ lịch sử BTCUSD .
Bình luận:
Chờ em chân dài cho chắc ăn hơn
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.