A_Luan26

Bitcoin 01/03/2022 : Câu Chuyện Đã Rõ Ràng

Giá lên
FTX:BTCUSD   Bitcoin
Bitcoin trên khung H4 , sau khi phá khỏi vùng kháng cự số tròn 40.000 lên tận trên 43.000 cho ta thấy Bitcoin đang có kỳ vọng tăng mạnh trở lại.
Chờ cú hồi lại vùng 41.000 để có thể mua nhẹ lên.

chúc may mắn !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.