MMPROTRADER

BTC/XBT/USD UPDATED (10/9)

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC /XBT/USD UPDATED (10/9)

Hiện tại đang SW trong khung hẹp 10250-10400 và set bẫy 2 đầu. Đây là vùng no-trade-zone, nghĩa là nên ngồi ngoài xem diễn biến.

Pivot point (điểm bẻ khoá) của các khung dưới 2H hiện nằm ở 10250-10200 mà nếu phá vỡ và đóng 1 nến 4H dưới khu vực này thì sẽ tiếp tục lùi về sâu hơn, 100xx-99xx.

Ở chiều lên, 10450 là pivot point mà nếu đóng được 1 nến 4H full nằm trên thì khả năng sẽ không về lại back test vùng hỗ trợ cũ.

Ở khung 4H, khu vực 10050-9950 hiện là vùng hỗ trợ khá tốt mà ngày nào còn chưa có nến ngày đóng dưới thì chúng ta hoàn toàn có thể nhìn lên, như chart đính kèm. Đây cũng là dự kiến của Mimax Trading trong những ngày tới.
tôi vẫn quan sát các vùng giá pivot và sẽ set lệnh mua bán ngay khi thoả điều kiện. Anh chị cần kiên nhẫn và không nên fomo khi chưa có update từ tôi

Cảm ơn anh chị!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.