tradafx

Đợi cơ hội mua với BTCUSD

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc giảm giá đã bị phá vỡ bởi một động thái tăng rất mạnh.
Hiện tại chưa có xác nhận xu hướng tăng trở lại với BTC sau khi giá phá vỡ mạnh vùng tích lũy 41000-45000.
Vùng giá 45000 có khả năng sẽ tiếp tục là vùng hỗ trợ tốt cho xu hướng tăng tiếp theo.
Đợi giá hồi về vùng này cùng xuất hiện các thiết lập mua thì vào lệnh với mục tiêu lợi nhuận là vùng 53000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.