ChienTran

Sử dụng MA và Ichimoku

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá cắt đường MA50, sau đó đang test ở vùng MA89, nếu cắt giá sẽ xuống
Khi giá xuống, giá sẽ test lại bằng cách dâm lên 89
Với ichimoku , giá sẽ có thể xuyên qua đám mây, nghĩa là giá chỉ có thể 5000~3000$
Nhưng với việc kết hợp MA89, 50 + Ichimoku kết quả cho thấy khả năng giá sẽ lên mạnh đầu 2019
Tuy nhiên phải xem diễn biết giá đối với MA 89 và 50, ichimoku nữa.
Với việc chiến tranh thương mại hiện nay, việc dự trữ vang, bitcoin tăng lên, vùng giá 6 tháng gần đây khiến nhà đầu tư giữ nản, đâm ra tâm lý sốt ruột
=> Chờ diễn biến giá mà dự đoán coin lên hay xuống,
??? Dự đoán giá sẽ giảm đến đầu năm 2019 sẽ tăng mạnh
Khuyến nghị : Nếu giá căt MA 89, giá sẽ giảm mạnh, nên bán ngay sau khi giá cắt, mọi sự lên đều test lại, k nên lo lắng quá đà
Nếu k cắt nên mua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.