LeeBK

Bitcoin Daily: Sẽ tăng lại 10k?

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin Daily: Sau thời gian tích lũy trong biên độ 5500-7000 thì giá đã break-out và phá vùng 8000. Thông tin hỗ trợ mạnh đến từ kỳ vọng các quỹ ETF Bitcoin sẽ sớm được chấp thuận tại Mỹ theo thông tin từ SEC và CTFC.
Về mặt kỹ thuật, giá đã break trendline (cạnh trên) của mô hình Descending Triangle . Bình thường thì mô hình này thường favor cho downside, tuy nhiên việc phá trendline giảm vẫn củng cố cho xu hướng tăng mới của Bitcoin . Sự xác nhận về mặt kỹ thuật còn đến từ việc giá phá mây Kumo dày và đang được hỗ trợ bởi đường xu hướng EMA 10 (da cam). 2 đường Tenkan và Kijun cũng đã giao cắt lên. Hiện tại, nên chờ giá điều chỉnh để mua do Stoch RSI (15,5,5,14) và RSI (14) đang ở vùng quá mua sâu và có thể cắt xuống. Có thể chờ giá retest tại EMA10 hoặc an toàn hơn là vùng cạnh trendline tại vùng 7500-7700. Điểm cut loss sẽ nằm dưới đáy tích lũy gần đây ở vùng dưới 7000 (khoảng 6800-6900). Target trong 1-2 tuần tới ở vùng 10k.
Good luck to all!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.