Trader-Viet

Phân tích Bitcoin ngày 17/01 - Tiếp tục đỏ lửa?

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Kèo bán #bitcoin hôm qua của chúng ta tiếp tục đúng. Bitcoin đã breakdown và đi về nơi xa, rồi sau đó bật lên từ vùng hỗ trợ bên dưới.

Chú ý khối lượng giao dịch lớn trong vùng giá này. Nến đầu tiên là giảm nhưng không xuyên được hỗ trợ, đến nến thứ 2 cho thấy lực mua mạnh, volume cao. Tuy nhiên, ngay sau đó, đà mua không được tiếp diễn mà đã bị đẩy xuống lại, cho thấy vùng quanh 12550 - 12850 là kháng cự mạnh.

xu hướng hôm nay tiếp tục bán ra quanh vùng 12.500 - 12.850 vì vùng này là kháng cự khá cứng. Trên nữa có 14.000 - 14.350. Trường hợp xấu nếu giá Bitcoin xuyên thủng xuống dưới 10.000 và về đến 9.000, cơ hội sẽ là đợi hồi lên để bán lại quanh 10.000 - 10.800

Có vẻ lực mua bắt đáy quanh 10.000 - 11.000 khá mạnh hôm qua nên kỳ vọng hôm nay chưa thủng sớm vùng này.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗩𝗶𝗲𝘁: https://traderviet.com
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.