anhnd1

BTCUSD D1 - Chờ bán

anhnd1 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Pha dump khủng khiếp đầu ngày 11/10/2018 đã khiến BTC rơi khỏi vùng tích lũy trên H4
Trên D1 đang test lại hỗ trợ mạnh
Chờ bán tại vùng 6329-6360
TP: 5435
SL: 6823
Bình luận:
Sau 4 ngày giá chưa về đến vùng bán
Dự đoán sẽ có pha pump xịt + False Break tại sát vùng bán
Giao dịch đang hoạt động:
Khớp lệnh bán BTC sau pha bump thần thánh chiều 15.10. Suýt chút nữa đã dính Stoploss
Giao dịch đang hoạt động:
Giao dịch đã có chút lợi nhuận
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.