NguyenNhatHoan_Crypto

BITCOIN - Điều Chỉnh Lớn Có Thể Xảy Ra

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chào anh em, hôm nay chúng ta đến với bài phân tích nhanh về thị trường.

Hiện tại các khung đang cho lực yếu dần và ủng hộ xu thế Giảm.
Khung H4 và 1D lực lên đang hạn chế và cho xu hướng điều chỉnh.
Khung M15-H1 đang cho lực giảm tốt.

Hiện tại ta có hỗ trợ tốt là 46k , giữ vững vùng này thì giá sẽ tăng lại.
Nếu phá vỡ vùng hỗ trợ này. Sẽ điều chỉnh toàn thị trường. Giá về 41k.

Đây là nhận định nhanh của mình. Mong anh em có thể tham khảo qua.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.