kinikeo

Cập nhật nhanh BTC trên khung H1

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Ki cập nhật nhanh một chút về phân tích về BTC trên chart BTCUSD khung H1 của Bistamp như sau:

Như đã phân tích ở bài trước, dự kiến BTC đang chạy một sóng đẩy và hiện tại sóng 3 đạt fibo 1.786 nên sẽ thoái lùi chạy sóng điều chỉnh 4.
Sóng điều chỉnh 4 Ki dự kiến có mẫu hình tam giác rào chắn ABCDE và hiện tại đang chạy sóng C cũng là một tam giác abcde.
Khung H1 đang được hỗ trợ bởi đường sma200 (vùng 20k2), đồng thời cũng là trendline nối các đáy của sóng này với nhau, cho nên Ki nghĩ giá có thể về quanh vùng 20k2 rồi chạy D.
Đáy A cũng chưa phạm đỉnh 1 nên vẫn plan là chạy sóng 5 lên tầm 21k8.
Theo dõi tiếp, nếu đoạn này BTC tiếp tục giảm và phạm đỉnh 1 thì BTC không chạy sóng đẩy hoặc sóng A này đã kết thúc tại 21k08. Ki sẽ cập nhật tiếp nếu có biến động.
BTCUSD
https://vn.tradingview.com/chart/beIhlYTO/?symbol=BITSTAMP%3ABTCUSD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.