A_Luan26

Nhận Định Bitcoin hôm nay 09/04 Nhồi Lệnh Đại Pháp

Giá xuống
FTX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tình hình trên khung H4 của BTCUSD : xu hướng giảm đã trở nên thật rõ ràng khi Bitcoin luôn phá xuống khỏi vùng hỗ trợ trong mấy ngày hôm trước.

Giờ chỉ chờ hồi lên trên 43.000 1 xíu để retest và sell lại, nếu anh em đã sell thì nên giữ lệnh sell và chờ chốt kèo ở vùng trên 40 .000 dưới 41.000

Chúc may mắn !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.