LeeBK

Bitcoin: Thị trường giá xuống tiếp tục, mốc 5-6k sẽ có tuần sau?

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Các thông tin cơ bản vẫn chống lại Bitcoin khi Facebook , Google và mới đây Twitter đã cấm quảng cáo ICO và Crypto, cùng với các bình luận tiêu cực của các thành viên của FED và SNB.
- Khối lượng giao dịch có dấu hiệu tăng lên củng cố diễn biến giảm giá là xu hướng chính hiện tại.
- Daily Chart: Với việc phá đáy 7300 thì trên đồ thị ngày, vùng giá 6000 là vùng hỗ trợ gần nhất.
- Weekly Chart: Sau khi xuất hiện nến Inside Bar nằm gọn trong cây nến Bearish thì tuần này giá tiếp tục chọn phá xuống. Đường Tenkan đã cắt đường Kijun xuống và đã có đủ 9 cây nến đóng cửa dưới đường Tenkan, điều này xác nhận rõ hơn cho xu hướng giảm trên đồ thị tuần. Giá thậm chí có thể sớm test lại vùng band dưới trong thế band song song hiện tại và là vùng tích lũy mạnh tại 5000.
Đánh giá: Giá có thể sẽ chạm vùng 5000-6000 trong tuần tới, và hiện tại có thể canh vùng 7300-7500 Short SL 8300 TP 5000-6000.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.