TraderTop-net

Đã phá Tam Giác nhưng phải cẩn thận với sóng Wolfe

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mô hình Tam Giác Cân - Symmetrical Triangle - đã được phá theo hướng lên cho #bitcoin . Về lý thuyết, điều này sẽ tạo sự bùng nổ theo hướng tăng, tuy nhiên, vẫn có điểm chúng ta cần cẩn thận. Đó là gì? Hồi sau sẽ rõ.

Chúng ta thấy BTC vừa thoát ra khỏi Tam Giác Cân. Tuy nhiên, mô hình sóng Wolfe giảm - bearish wolfe wave (được đánh số 12345) - đã hoàn tất với cú chạm thứ 5. Đây có thể là dấu hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm cho bitcoin trong ngắn hạn. Để an toàn, tôi đợi mua ở dưới thấp xem sao. Nếu muốn mua, tốt nhất nên đợi phá hẳn lên khu vực 7430 thật rõ ràng rồi retest ngược lại để mua, còn không, hãy đợi mua ở dưới thấp như tôi. Không nên mua ở vùng sát kháng cự như này vì điều đó sẽ tạo rủi ro cao.

Anh em cứ bình tĩnh và không fomo nhé. Loanh quanh mua vào ở đây dễ dính bull trap lắm.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.