peni721119

BTC - Nhận định trung hạng và dài hạng ( Newton Group )

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Như hôm qua mình có Phân tích BTC trung hạng bằng Indicator Bolliger bands , EMA , MACD , RSI , ADX . Hôm nay mình bổ sung thêm về dài hạng BTC dể có thể có cách nhìn khách quan hơn bằng indicaror trendline , Price action ./.