LuongHongQuan

Tiếp tục seri dự báo đường đi sắp tới của Bitcoin

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Như anh em đã thấy thì hôm trước tại vùng giá phản ứng ở kênh xu hướng tôi đã dự báo sẽ có 1 nhịp rơi mạnh của BTC và hiện tại giá đang có xu hướng rơi về vùng đáy cũ 6K. Theo như phân tích sóng dài hạn nếu như sóng chạy dạng A-B-C thì hiện tại chúng ta thấy giá chỉ mới chạy hết 1 nhịp xuống lớn và có 1 nhịp hồi B khá mạnh lên.
Có 2 khả năng trong tương lai sẽ xảy ra
+ Giả thiết 1 là sóng C lớn sẽ bằng 50% sóng A lớn thì khả năng giá sẽ rơi về vùng 4,9K-5,4K cũng tương ứng với vùng hỗ trợ bên dưới.
+ Giả thiết 2 là sóng C sẽ bằng 61.8-70% sóng A lớn thì lúc đó giá được dự báo sẽ rơi về vùng hỗ trợ sâu bên dưới ở các mức giá 2,7K-3,2K $
Trên đây là nhận định đường đi của BTC trên khung thời gian Daily vì vậy để có thể đi được đến các vùng bên dưới thì thời gian phải tính bằng tuần và tháng nên anh em đừng nên nóng vội bắt đáy dao rơi nhé.
Trong trường hợp anh em muốn lướt ngắn thì nên chờ giá về vùng 6K và chờ phản ứng giá tại vùng này để mua vào và chốt tại mức 8k-8,3K nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.