thecuongnguyen

Nhận định của cá nhân

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nhận định của cá nhân tôi giá btc vẫn đà giảm mục tiêu là 2900
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.