BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mọi sự chỉ là tương đối Tôi không muốn giải thích cho điều này