MINHTUONG17

Dự đoán BTC ngày 24/8/2018

Giá lên
MINHTUONG17 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mình đang kỳ vọng BTC sẽ có những chuyển biến tích cực trong những ngày tới.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chuẩn bị tới vùng chốt lời rồi nha ace.
Thị trường khó khăn sóng sánh ít và biên độ nhỏ quá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.