15520339

Nơi nào cho BTC ?

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
210 lượt xem
0
Theo ý kiến mọi người thì BTC sẽ quay lại mốc 53K hay lầm lũi tìm về nơi đã bắt đầu là 30K ?