HuynhSang-Forex

BITCOIN - Liệu có đảo chiều GIẢM

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin đang ở khu vực "NGUY HIỂM" nên cảnh báo mọi người không nên MUA(Long) tại khu vực này nhé. Giá trong tuần tới có thể GIẢM về lại vùng 38k-39k. Nếu D1 đóng dưới 38K thì vùng giá 33k sẽ kích hoạt đấy.
Hiện tại sẽ có rất nhiều người DCA ở vùng 38k-39k. Nên cẩn thận Market nó sẽ quét hết không chừa thằng nào 🤣
Hiện tại nên ưu tiên SELL(short) về trở lại vùng 38k 39k sẽ an toàn hơn.
QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN KO PHẢI LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ NHÉ☺️

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.