truongdaiduy

Bong bóng Bitcoin bể mà không sơ múi gì được thì tiếc lắm thay.

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
1142 lượt xem
5
Bong bóng rõ ra đó rồi. Mình chờ kéo lên lại vùng $6.9k sẽ tìm short theo price action.
Bình luận: Giá đã kéo về đến $6.5k, dần dần về $6.9k như chúng ta mong đợi! Thế vỡ bong bóng kinh điển!

Bình luận: Các nhà đầu tư còn nhiều niềm tin nơi Bitcoin. Mình chờ cơ hội khác short vậy.
Bình luận: Chú ý nào cryto trader:

Bình luận