Jack_Dawson

BTC: PHẢN ỨNG TẠI DZ H1

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang phản ứng tại vùng DZ trên H1, với lực tăng hiện tại thì rất có thể sẽ hồi về lại 50k, có biến gì mới sẽ cập nhật trong nhóm cho ae sau.
Chúc mn một ngày tốt lành.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.