NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường giá bitcoin ngày 13.1.2022

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
vào ngày 10.1.2022
mình làm nhịp đập thị trường có thể giữ trung và dài hạn cho bitcoin
hiện tại đã lãi hơn 3700 pip
hôm nay
ngày 13.1.2022
sẽ có điều chỉnh nhẹ từ 700-1500 pip từ 7h sáng trở đi
việc điều chỉnh này là cần thiết

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR