NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường giá bitcoin ngày 13.1.2022

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
vào ngày 10.1.2022
mình làm nhịp đập thị trường có thể giữ trung và dài hạn cho bitcoin
hiện tại đã lãi hơn 3700 pip
hôm nay
ngày 13.1.2022
sẽ có điều chỉnh nhẹ từ 700-1500 pip từ 7h sáng trở đi
việc điều chỉnh này là cần thiết
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.