PuppyGold

BTC đang trong kênh giá đẹp. Cơ hội nào trong tuần mới!!!!

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Các bạn có thể thấy hiện tại BTC đang di chuyển trong 1 kênh song song ( có phần mở rộng cạnh dưới) Khả năng BTC sẽ hồi lại 1 nhịp trong tuần này. Chúng ta đã thấy vị trí đẹp để mua. Tôi đã có lệnh mua tại 38k5$ với margin x3 sẽ nắm giữ với mục tiêu quay lại vùng 42-43k trong tuần này. điểm cắt lỗ tuyệt đối có thể đặt tại vùng 35k5
Chúc các bạn giao dịch thành công, nhớ like ý tưởng nếu bạn thấy nó có ích.
Thanks
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.