Jack_Dawson

BTC: SHORT LIMIT

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
357 lượt xem
2
Short theo trend giảm của ngày nhé mn
JD
-----
Telegram chia sẻ PTKT: https://t.me/JDGroupchannel

Bình luận

Toàn những chuyên gia lô đề phán như đúng rồi.
Phản hồi
chiên gia này đen lắm 😂
Phản hồi
Dính sl rùi!
Phản hồi