tradingpro2012

BTC đã hoàn thành xong nhịp điều chỉnh bắt đầu tăng tốc

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hiện tại BTC đã hoàn thành xong nhịp điều chỉnh tại vùng giá quanh (3650 - 3700) - giá sàn COINBASE. Với việc giá test lại trend vừa break out trước đó và hỗ trợ MA200 trên đồ thị H4 và đảo chiều tăng giá mạnh có thể nói quá trình điều chỉnh BTC đã kết thúc, BTC sẽ chính thức trở lại trend tăng giá với mục tiêu ngắn hạn 4200 - 4300 ,xa hơn là vùng 5500.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.