ngocdai82

Bitcoin ngắn hạn (Newton Group)

ngocdai82 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá BTC đã xuống quá nhanh, quá nguy hiểm. Hôm trước mình đã dùng đến lệnh dừng lỗ tại 6654.4, để bảo vệ vốn khi không nhìn thấy điểm hồi. Còn quá sớm để nói về giá đáy của BTC trong dài hạn vì giá xuống quá nhanh không tạo ra những điểm nhìn rõ ràng để đo sóng. Nên tạm thời mình thấy xuất hiện 1 sóng hồi trên Hệ thống Ichimoku để ace tham khảo, lấy số liệu:
- Hiện tại mây dày lên và span B phẳng trên khung H1, và nếu giá không phá vùng đáy 6130 hiện tại thì mây còn phẳng trong 26 giờ nữa;
- Giá mất cân bằng với mây và cần điều chỉnh;
- Trên khung H4 Kijun cũng phẳng;
- Nến pinbar đẹp để tạo đà hồi giá có cả trên khung H1 và H4 kỳ vọng sẽ đẩy giá hồi về mây tương lai.
Vùng giá tham khảo:
- Vùng giá mua vào: 627x-629x;
- Chốt lời: 657x-663x;
- Stoploss: 6120.
Bình luận:
Giá hiện tại đã phá vỡ được vùng tích luỹ ngắn hạn và đã ổn định ở mức 642x. Anh em ai thực chiến nên nâng stoploss về vùng mua để ngủ ngon qua đêm nhé
Bình luận:

Như vậy kèo ngắn hạn ngày hôm qua đã sớm đạt target. Ichimoku là hệ thống thể hiện sự cân bằng theo thời gian. Việc timing xảy ra sớm cũng không hẳn là 1 tín hiệu tốt vì nó vô tình tạo ra áp lực bán (cả từ lệnh short và ngay cả những người sớm đạt target sẽ chốt lời). Dự đoán ngắn hạn giá sẽ đi sideway, thậm chí có thể chỉnh về vùng 6k4 (Nhưng cũng không nên tham chạy theo các sóng nhỏ). Ai có lời chốt và giữ lại 1 phần, đồng thời nâng stoploss lên vùng 635x để cuộc vui luôn được trọn vẹn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.