David_Dodan

BTC_một sóng xuống ABC tiêu chuẩn.

David_Dodan Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Sóng xuống dựa theo nguyên tắc cơ bản nhất, sóng lên 5 sóng, sóng hồi 3 sóng. Trong đó sóng AC đi 5 sóng sóng B đi 3 sóng, cùng phân tích và bắt lỗi chart này nhé. Một trong những phân tích tôi ưa thích nhất. có vẻ sóng B hơi ngắn nhưng hoàn toàn đúng với nguyên tắc sóng của Ellitottwaves.
Thank Alll & Good luck!
Bình luận:
Ngưỡng 6k- mức số tròn vô cùng thú vị. Giá BTC đã từng chạm vào vùng này 4 lần rồi bật lên, qua trình diễn ra suốt từ tháng 2 năm 2018. Và cuối cùng btc nằm luôn ở vùng giá này suốt 2 tháng từ tháng 9 đến tháng 11/2018 để rơi xuống vùng 3k1. Ngay sau đó ta có sự hồi sinh mạnh mẽ từ 3k1 lên gần vùng 6k.
Ngay bây giờ BTC có nhiều khả năng đi ngang ở đây tiếp. có vẻ BTC rất thích con số 6 có thể là lại một cú đạp mạnh xuống dưới dùng 2k2.
Bình luận:
Theo lý thuyết sóng Elliot thì sóng 4 không phạm vùng sóng 2, vậy ta có thể xác nhận BTC đã kết thúc sóng Down theo phương pháp phân tích cơ bản. Một mùa uptrend đã tới chăng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.