ThaiLiu

Thánh vẽ bậy :v Đúng như dự đoán mò lần trước :v

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
RSI Quỷ Đỏ đang rất xấu khả năng cao tụt về 5k9 đến 6k3 ... cẩn thận thì đợi cuối tuần hẵng vào thì có thể sang tuần sẽ cửng :v
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.