LeTrongHoaiNam

Bitcoin đang có cú nhảy con mèo chết hay một sự Bull

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mức 8000 là mức kháng cự tổng hợp của trend, fibonanci và một loạt khác tình hình khó có thể mà vượt qua được,
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.