LeTrongHoaiNam

Bitcoin đang có cú nhảy con mèo chết hay một sự Bull

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mức 8000 là mức kháng cự tổng hợp của trend, fibonanci và một loạt khác tình hình khó có thể mà vượt qua được,