mayquanxi

Toàn thị trường khả năng sẽ bay sau lần điều chỉnh lớn này

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC , LTC, XRP và rất nhiều các altcoin đang hình thành mô hình và tích trữ, ETH và ETC sẽ giữ giá cho tới thời điểm đó.
Thời điểm: Cuối tuần này hoặc đầu tuần sau.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.