dinhchien

BTCUSDT - Tín hiệu tăng theo kênh Keltner & ADX 31/10/2021

Giá lên
INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend tăng.
... Tăng khi nến đóng cửa nằm màu xanh lá.
... Giảm khi nến đóng cửa nằm dưới đường màu đỏ.

- Khung 1 giờ: chỉ báo Keltner Channels .
... Tăng khi nến đóng cửa vượt lên trên đường Upper 1.
... Giảm khi nến đóng cửa vượt xuống dưới đường Lower 1.

- Dừng lỗ = Chiều cao đường Lower đến Upper x 1,2.
>>> Stoploss di chuyển theo công thức dừng lỗ.
Không dùng take profit.

* Strategy tìm kiếm quy luật ở quá khứ, nên dùng 1% rủi ro khi vào lệnh.