s2phalais2

nhận định xu hướng bitcoin

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
nhận định xu hướng bitcoin
-bitcoiin phá vỡ kênh giá của trendline giảm bằng cây nến mazubozu với lực lên phá mạnh
-phá vỡ vượt qua vùng kháng cự ở mức giá 42000 và tiếp tục đi tới mức kháng cự gần nhất
-cci cũng cho thấy tín hiệu phân kì , mức giá vẫn nằm dưới 200 cho thấy bitcoin vẫn còn tăng trở lại chứ chưa vượt ngưỡng quá bán
-volume cũng cho thấy sự quan tâm và mua vào của nhà đầu tư khá mạnh khi bitcoin phá trenline của kênh giá giảm và phá vượt nguỡng kháng cự gần nhất
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.