MINHTUONG17

Cập nhật sóng nhỏ BTC.

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nếu tính theo sóng 12345 màu xanh dương thì giá sẽ có điều chỉnh theo sóng abc
Nếu tính theo sogns 12345 đỏ thì đang là sóng 4.
Giá đi đến đâu phải ứng biến đến đấy nhé mọi người.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.