eaabram

Nhắc lại ý tưởng giao dịch: Mua BTC tại thời điểm hiện tại

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Như phân tích trước đây của mình, chờ mua BTC dưới giá 3600. chốt lời 4500. Khuyến nghị, đây là thời điểm dơ tay đón dao, bắt xem phải chuôi hay lưỡi =))

Buy 3550
Tp 4500
Sl 3300

Lưu ý: Tuân thủ SL, khi BTC phá vỡ giá 3,3k lần nữa, sẽ kích hoạt hàng loạt lệnh stoploss, đẩy giá về dưới 2800 và có thể thấp hơn hơn hơn nữa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.