Thehuu

BTC/USDT---SÓNG HỒI ĐANG DẦN XUẤT HIỆN

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
KHUNG H4- RSI đã phân kì....đang tạo đáy. khả năng cao hồi lên vùng 8400-8600$.