machoa242

BTCUSD (29/4/2023): Bitcoin điều chỉnh ngắn hạn để đạt 48k

Giá xuống
INDEX:BTCUSD   Bitcoin
Hello anh em,
Mong anh em tiếp tục ủng hộ bài phân tích, nhận định của mình.
Anh em có góc nhìn khác, có thể chia sẻ thêm ở phần bình luận để mình lắng nghe nhé.
Video này bị ngắt đoạn cuối do giới hạn 20' của Tradingview, khá khó chịu. Để video sau mình sẽ phân tích tiếp những gì còn đang nói chưa hết anh em nhé.

------------------
Cảm ơn anh em đã xem Video Phân tích Bitcoin 29/4/2023 của Mạc Hóa.
Chúc anh em tích được nhiều tiền, vì năm 2023 là thời điểm quan trọng để thay đổi vị thế cá nhân.
***Bài viết chia sẻ góc nhìn cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.