BTC ngày hôm qua đã có cú tăng ngoạn mục, Trên đồ thị 1D đã cho tín hiệu bẻ trend giảm giá song trên đồ thị tuần độ dốc vẫn còn quá cao, Do đó khả năng tăng mạnh ngay là khó diễn ra.
Theo nhận định cá nhân thì khoảng 3 - 4 ngày nữa BTC sẽ điều chỉnh giảm dần về vùng 7000 - 7300 đi ngang tích lũy và tăng lại.
Nếu có cây nến ngày đóng cửa dưới 6700 thì xu hướng giảm sẽ tiếp tục!