GhostAnymous

Tiếp tục giật nhẹ

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chưa có sự tích cực quá lớn nhưng khả năng vẫn tiếp tục giữ được vùng này. Giá sẽ còn chạy ngang theo chart ngày. Chờ đợi một tín hiệu tin cậy hơn khi chơi exchange.
Hãy coment nếu bạn không hiểu ý đồ của chart